دانستنی ها
نماد زندگی برتر
معجزه زنبور عسل
« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»
«آیه 69 سوره نحل»
در این مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.
مهارت های گوناگون
آیا میدانید زنبورها چند نوع کار را با سرعت و دقت یاد می گیرند تا نیازهای خود و دیگران را بر طرف
روش اول: مصرف ژله رويال بصورت خالص، که بهترين روش مصرف آن به اين شکل از طريق زير زبان قرار دادن مقدار کمي حدودا 0.6 گرم است. يعني مقدار معيني ژله رويال را در زير زبان مي گذارند و يا به صورت قطره قطره امولسيوني از آن روي زبان مي ريزند که امکان جذب سريع از طريق خون فراهم مي شود
« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»
«آیه 69 سوره نحل»
در این مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.
همزیستی مسالمت آمیز
آیا می دانید در یک کندو کامل که تقریبا 90 هزار زنبور
در این مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.
غم وشادی
آیا می دانید زنبورها چند نوع آواز دارند:
نماد زندگی برتر
معجزه زنبور عسل
« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»
«آیه 69 سوره نحل»
قسمت دوم: در این مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.
در سال 1390 جمع آوری زهر یک کار مشکل و خسته کننده بود.در همان سال کمپانی مک هنریش شروع به جمع آوری زهر برای استفاده در تولیداتش نمود.(schluter et al 1981) . برای این منظور در طول روز خانم ها با پوشیدن لباس های محافظ در زنبورستان ها در کنار کندو ها می ایستادند و با یک پنس بلند زنبور ها را می گرفتند و آنها را وادار به نیش زندن به کاغذ های جاذب اماده می کردند.
تماس با ما