تماس با ما

بازدید کنندگان عزیز جهت سفارشات عمده به شماره های زیل تماس بفرمایید.

دفتر مرکزی: ایران ، شیراز، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد

تلفن: ۰۷۱۴۳۴۴۸۶۸۷ همراه: ۰۹۱۷۰۸۸۸۱۷۷ - ۰۹۱۷۷۰۲۴۶۱۲
تماس با ما