اخبار
29
بهمن
1398
تجليل از فعالان بخش كشاورزي نمونه استاني و ملي در سي و چهارمين دوره انتخاب و معرفي نمونه‌هاي بخش كشاورزي استان فارس
تجلیل از فعالان بخش کشاورزی نمونه استانی و ملی در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی استان فارس و معرفی شرکت تعاونی اسپاد رایمون پاسارگاد به عنوان کارآفرینه برتر سال 98
28
مهر
1398
مديران جهاد كشاورزي شهرستان هاي فارس از مجتمع كشت و صنعت گياهان دارويي اسپاد رايمون پاسارگاد واقع در شهرستان مرودشت بازديد كردند.
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های فارس از مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد واقع در شهرستان مرودشت بازدید کردند.
8
اردیبهشت
1398
آغاز برداشت گياه دارويي كالاندولا (گل هميشه بهار) از مزارع شركت كشت و صنعت اسپاد رايمون پاسارگاد
آغاز برداشت گیاه دارویی کالاندولا (گل همیشه بهار) از مزارع شرکت کشت و صنعت اسپاد رایمون پاسارگاد
8
اردیبهشت
1398
آغاز برداشت گياه دارويي بابونه از مزارع شركت كشت و صنعت اسپاد رايمون پاسارگاد
آغاز برداشت گياه دارويي بابونه از مزارع شركت كشت و صنعت اسپاد رايمون پاسارگاد
17
فروردین
1398
آغاز برداشت گياه دارويي گل گاوزبان از مزارع شركت كشت و صنعت اسپاد رايمون پاسارگاد در شهرستان خفر استان فارس
آغاز برداشت گياه دارويي گل گاوزبان از مزارع شركت كشت و صنعت اسپاد رايمون پاسارگاد در شهرستان خفر استان فارس
تماس با ما