خرماي برهي
برهي (Barhi)

ريشه و منشأ خرماي نرم برهي از عراق مي باشد که به ساير نقاط خرما خيز برده شده است. اين رقم خرما، ديررس است و نسبت به رطوبت مقاومتي ندارد. اين رقم يکي از ارقام بسيار مهم استان خوزستان مي باشد. علاوه بر خوزستان، اين رقم در قصر شيرين، سومار، دهلران، بندر لنگه و برازجان نيز کشت مي شود. خارک آن داراي مقدار قند کافي است. به همين دليل خارک و رطب آن به مقدار زياد مورد مصرف مناطق خرماخيز قرار مي گيرد.

ميوه برهي از مرحله خارک در زماني که اکثر ارقام مزه گس دارد، قابل خوردن است. از نظر مرغوبيت و شيريني و تازه خوري خرما، بسيار خوشمزه و لذيذ است.

رنگ خارک زرد، رطب آن کهربائي و در مرحله خرما از کهربايي تا قهوه اي متمايل به قرمزرنگ است. ميوه تقريباً کروي، به وزن متوسط 8 گرم با بافت نرم، ضخامت پوست در آن ضخيم، نسبت گوشت ميوه به هسته معادل 7.77 است. هسته تقريباً کروي، رنگ آن خاکستري روشن، ميزان چسبندگي هسته به ميوه متوسط است. رسيدن خارک در اواخر مرداد، ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده در اواخر شهريور ماه صورت مي گيرد. ميزان چسبندگي کلاهک به ميوه کم است.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما