عسل
عسل از قدیمی ترین و نخستین شیرین کننده هایی است که انسان استفاده کرده است. عسل شامل قند هایی مانند: گلوکوز، فروکتوز و مواد معدنی مانند : پتاسیم، کلسیم، منیزیم و ویتامین های خانواده بی و سی است که بر اساس کیفیت و نوع عسل نسبت های متفاوتی از این ها در عسل دیده می شود. عسل نه تنها به عنوان ماده خوراکی، بلکه به عنوان دارویی طبیعی و کارآمد در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد.
تماس با ما