زعفران
زعفران گرانبهاترین گیاه زراعی موجود در روی کره زمین است و تنها گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلوگرم، مثقال و گرم است. زعفران به علت طعم و رنگ و عطر عالی، کاربردهای فراوانی در تولید فرآورده های غذایی، دارویی و شیمیایی دارد. همچنین مصرف آن درد را تسکین می دهد و به عنوان ضد تشنج عمل می کند. به علت بالا بودن ارزش غذایی آن، در بیشتر غداها به عنوان چاشنی غذایی استفاده می گردد. با توجه به خاصیت دارویی، این گیاه که در درمان بیماری های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ زیبای زعفران، افراد بی اشتها را به خوردن غذا ترغیب می نماید. زعفران به علت دارا بودن مواد تلخ از جهتی موجب آسانی هضم غذا می شود و همچنین در رفع بی خوابی هایی که منشاء تحریک های مغزی دارند و نیز در برونشیت های مزمن موثر است و نیز در رفع بیماری های چشم و دفع سنگ کلیه، بکار می رود.
تماس با ما