خرما
تحقیقات درباره خرما نشان داده است که این میوه بهشتی می تواند از بسیاری از سرطان ها مانند سرطان کولون، معده و غیره پیشگیری نماید. براساس آمارهایی که در این زمینه تهیه شده، نشان می دهد در مناطقی که خرما بیشتر مصرف می گردد، ابتلای به سرطان کمترمشاهده می شود، و اعراب صحرانشینانی که در فقر غذایی به سر می برند، بواسطه خوردن خرما هرگز مبتلا به سرطان نمی شوند؛ عامل این موضوع را وجود «منیزیم» می دانند.
تماس با ما