مواردي كه لازم است يك زنبوردار بداند
دسته بندی : زنبورداری

1. بزرگ ترین معضل یک زنبوردار فروش محصول تولید شده می‌باشد، چون با وجود عسل های تقلبی و حضور زنبور دارن با تجربه رقابت سخت بوده پس باید در کمترین زمان خود را به عرصه ی رقابت برسانید و برای فروش محصولان تولید شده از زنبورستانهایتان بازار فروش را در نظر بگیرید.

2. سعی کنید برای شروع از کمترین تعداد زنبور استفاده کنید، به طور مثال برای شروع 5 الی 10 کلنی زنبور عسل خریداری کنید چون به دلیل کم تجربه گی ممکن است زنبور ها از بین بروند، در نتیجه بهتر است که از تعداد کمی شروع کرده که اگر به دلیل ناآگاهی مشکلی پیش آمد ضرر زیادی به شما وارد نشود. خیلی از افراد که زنبورداری را در سطح زیاد 50 الی 100 کلنی شروع میکند بعد از مدتی شکست سختی را متحمل می شوند و برای همیشه از این حرفه زده شده و دیگر به سراغ زنبورداری نخواهد آمد.

3. سعی کنید همیشه با چند زنبوردار حرفه‌ای و دلسوز در ارتباط باشید و از اطلاعات آنان استفاده کنید.

4. هنگام ورود به زنبورستان لباس کامل و دودی به همراه داشته باشد.

5. دودی وسیله ای است برای آرام کردم زنبور ها به هنگام بازدید از کندو مورد نظر، توجه داشته باشید اگر دود دادن از حد معمول بیشتر باشد منجرب به عصبانیت زنبور خواهد شد و برای آرام کردن خود باید عسل مصرف کنند پس هنگام باز کردن در کندو چند بار دود دادن و شروع کردن به بازدید کافی است .

6. هنگام بازدید و باز کردن در کندو از سروصدا کردن پرهیز کنید زیرا این عمل باعث عصبانیت زنبورها و حمله ور شدن به شما خواهد بود و از کشتن زنبور خودداری کنید با له شدن زنبور بوی جسد زنبور پخش شده و زنبور بیشتری به شما حمله می‌کند.

7. در روز های که هوا ابری و سرد و یا خیلی گرم است از بازدید کردن اجتناب کنید چون باعث مریض شدن کلنی می شود.

8. از بازدید کردن طولانی و قرار دادن قاب های حاوی تخم و شفیره در معرض نور آفتاب و یا سایه‌ی سرد به شدت اجتناب کنید.

9. سعی کنید بازدید سریع، مفید و مختصر باشد.

10. برای بازدید کندو و اطمینان از سلامت ملکه حتما لازم به رویت ملکه نمی باشد وجود تخم یک روزه میتواند شما را از وجود ملکه اگاه سازد.

11. در فصولی که هوا سرد است و گل ها قادر به تولید شهد نیست و یا هوا برای چند روز متوالی ابری و بارانی است میتوان با شربت شکر (1+1) زنبور ها را تغذیه کرد تا از مریض شدن تخم و شفیرهای داخل کندو جلوگیری شود.(البته این امر برای کندو های که ذخیره عسل نداشته باشند حائز اهمیت است).

12. چنان چه به قصد بازدید به رنبورستان رفتید ، اگر زنبورهای زنبورستان به صورت عصبی و تهاجمی به شما حمله کردند از بازدید کردن جدا خود داری کنید چون بعضی از روز ها هرچند که هوا خوب باشد هوای آن روز برای زنبور ها بد و حالت تهاجمی را به خود می گیرند.

13. هنگام تغذیه کردن سعی کنید از دارو های موجود در بازار که به عنوان تقویتی شناخته می شوند کمترین استفاده را داشته باشید، این دارو‌ها همانند مواد مخدر برای انسان هستند و چند روز اول باعث فعالیت زیاد زنبور و مانور بیشتر از حد زنبور می‌شود و اما در روز های بعد این فعالیت زیاد جبران و زنبورکارگر زودتر از بین می رود و بهترین راه این است که زنبور روال عادی خود را ادامه دهد و سعی به اضافه کردن تقویتی های گوناگون زنبور را مجبور به فعالیت بیشتر نکنید.

14. در حد امکان سعی کنید قبل از غروب افتاب یا بعد از غروب زنبور ها را تغذیه کنید، این عمل باعث جلوگیری از غارت می‌شود.

15. از ریختن هرگونه مواد قند از جمله شکر،شربت،عسل و ... در زنبورستان و اطراف زنبورستان جداخودداری کنیداین عمل باعث شدت بخشیدن بوی غارت در زنبورستان شما می گردد.

16. ظرف های که در آن شربت را درست کرده اید بین زنبور ها پخش کردید (بشکه،آب پاش، دبه، ...) را تمیز با آب بشوید تا هم از غارت و از بین رفتن زنبورها درون ظروف جلوگیری کرده باشید.

17. روزی که زنبور ها را تغذیه کرده یا شکر داده اید به هیچ عنوان بازدید یا در کندو را باز نکنید بگذارید تغذیه شوند و بعدا شروع به بازدید کنید.

18. هر کندور را به نصبت جمعیتش غذا یا شربت بدهید، بعضی از کندو ها که ضعیف هستند گاها یک استکان هم کفایت می کند اما بعضی از کندو ها که قوی هستند گاها تا سه لیتر هم باید تغذیه کرد.
4:44:43 PM
19.اگر چنان چه بعد از چند روز کلنی زنبوری را بازدید کردید که غذای چند روز پیش را تغذیه نکرد است ابتدا غذای آن را به یک کندوی قوی داد و این کندو را مورد بازدید قرار می دهید، هر کلنی سالم که در حد عادی جمعیت داشته باشد اگر به آن شربت دادید و شربت را بعد از چند روز مصرف نکرده در مشکل دار بودن این کندو شک نکنید البته اگر بقیه زنبورستان شربت را خورده باشد و این امر مختص به چند کندوی مشخص باشد این کندو یا ملکه ندارد یا مریض است و یا ذخیره عسل آن بیش از حد است و باید برای حل کردن مشکل، فورا اقدام کنید.

20. هنگام ورود به زنبورستان به هیچ عنوان از لباس های رنگ قرمز و سیاه استفاده نکنید چون زنبورعسل نصبت به این دو رنگ حساس و واکنش نشان می دهد و به طرف شما حمله ور می شوند.

21. به هیچ عنوان از عطر،ژل سر،شوینده های معطر و ... به هنگام ورود به زنبورستان استفاده نکنید، هر چند عطر ها برای انسان معطر هستند ولی زنبور عسل به بو های از این قبیل واکنش نشان می‌دهد و به شدت حالت تهاجمی به خود می گیرد.

22. بعضی از روز ها به هنگام بازدید کردن از کندوها، زنبورستان شلوغ و زنبورها به حالت چرخشی به دور کندوها و در جلوی دریچه ها به صورت های گوناگون با هم درگیر می‌شوند. این حالات از نشانه های نامساعد بودن هوا و نبودن شهد در طبیعت است هرچند که به نظر هوا عالی و آفتابی باشد، اما برای زنبور هوا خوب نیست و این حالات شروع غارت در زنبورستان است پس باید به هیچ عنوان در کندو را باز نکنید و سعی کنید در اطراف زنبورستان مقداری دود برپا کنید تا از غارت جلوگیری شود.

23. اگر کندوی از زنبورستان شما غارت شد سعی نکنید برای جلوگیری از غارت شدن کلنی آن را جابه جا کنید زیرا باعث می‌شود که به کندوی مجاور آن حمله کند و آن ها را نیز غارت کنند تا جای که کل زنبورستان غارت می‌شود. برای جلوگیری از غارت می‌توانید دریچه ی کندوی غارت شده را تنگ و کوچک کنید به طوری که راه ورود و خروجی یک الی دو زنبور باشد وکندو را با گیاه بپوشانید این عمل باعث سردرگمی زنبورها می‌شود زیرا زنبود هنگام غارت عسل و بردن به کندو آدرس کندوی غارت شده را به زنبور های دیگر می‌دهد و هنگامی که زنبورها برای پیدا کردن کندو به محل می‌آیند پوشاندن کندو باعث سردرگمی آنها می‌شود.

24. اگر غارت زیاد و امکان نجات دادن کندو نبود در کندو را باز کرده قاب های حاوی عسل را بیرون بکشید و یک الی دو قاب خالی را داخل کندو قرار دهید این عمل باعث میشود که زنبور هنگام برگشت احساس کند که عسل ها به غارت رفته و دست از غارت کندو بردارد.

25. همیشه هنگام ورود به زنبورستان ابتدا جلو دریچه ها را نگاه کنید و از این که دریچه با گیاه، نایلون یا احیانا کسی دریچه کندو را نبسته باشد اطمینان حاصل کنید، این نکته را بخاطر داشته باشید که چنان چه اگر راه ورود و خروج زنبور ها بسته شده باشد زنبور بعد از چند ساعت تلف شده و از بین می رود.

26.اگر زنبور یا زنبورانی به شما هر چقدر بیشتر سعی به دور کردن زنبور از خود بکنید(دست و پا زدن) زنبورهای بیشتری به شما حمله می‌کند، پس کامل آرام باشید و سعی کنید مثل یک مجسمه بی حرکت بمانید.

27. همیشه به هنگام بازدید دودی و یک برس نرم به همراه داشته باشید تا هنگام بستن در کندو زنبورهای که بین در کندو هستند را برس کشیده تا از کشته شدن آنها جلوگیری شود.

28. هنگام بازدید کردن در کندو را بر روی زمین گذاشته و قاب های را که بیرون می‌آورید بازدید طبق خالی را روی درکندو گذاشته و قاب های را که بعد از اتمام بازدید بیرون می‌آورید را داخل طبق قرار دهید،از گذاشتن قاب ها حاوی تخم و شفیره و جمعیت در کنار کندو و بر روی زمین خودداری کنید چون ممکن است ملکه از قاب جدا و بیرون برود و شما هم متوجه نشوید.

29.سعی کنید زنبورها را قوی نگه دارید، زنبور های ضعیف داخل زنبورستان را با هم ادغام کنید، زیرا زنبور های ضعیف عامل بروز بیماری هستند.
 
کلمات کلیدی:
تماس با ما