نماد زندگي برتر، معجزه زنبور عسل ( قمست اول)
دسته بندی : زنبوردرمانی

نماد زندگی برتر

معجزه زنبور عسل

« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»

«آیه 69 سوره نحل»

در این  مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.

1)      اجتماعی بودن

آیا می دانید که اگر زنبور عسل را با تمام امکانات مورد نیازش به تنهایی در یک جا حبس کنید بعد از چند روز خواهد مرد! زندگی زنبور عسل در تعامل و همزیستی با بقیه زنبورها تعریف شده است.

2)     هوش

آیا می دانید 3تا 10 روز بعد از به دنیا آمدن ملکه، از کندو خارج می شود و چون بسیار خوش بو و معطر است تقریبا هزار زنبور او را تعقیب می کنند.

ملکه برای اینکه مقاوم ترین و بهترین نژاد را به وجود آورد در آسمان لایتناهی صعود می کند و اوج می گیرد و زنبورهایی که او را همراهی می کنند یکی پس از دیگری از پای در می آیند و در نهایت با قدرتمندترین زنبور مزدوج شده و به کندو بر می گردد و دیگر تا آخر عمر هیچ وقت از کندو بیرون نمی آید.

3)    ساماندهی و تقسیم وظایف

آیا می دانید یک زنبور کارگر، روزهای اول عمرش را به نگهبانی و پرستاری از ملکه و نوزادان و نظافت می گذراند. بعد از آن کارهای معماری و مهندسی را به عهده می گیرد و سپس بالغ شده و برای تهیه شهد گل ها از کندو خارج می شود.

4)    هدف والا و ارزشمند

آیا میدانید زنبور با یک بار پرواز کردن می توان غذای مورد نیاز خود را تهیه کند ولی او روزانه 5000 بار پرواز میکند تا هدفی بالاتر از رفع نیاز خود را محقق سازد.

5)    قناعت

آیا می دانید زنبور عسل دارای 2 معده است. و در معده اول شهد گلها را جمع آوری می کند وآن را به کندو منتقل می کند و فقط به قدر نیاز مقداری از شهد را به معده دوم خود منتقل می کند تا با آن زنده بماند.

 گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 

 

 
کلمات کلیدی: زنبور عسل، هدف ، زندگی ، برتر
تماس با ما