مقدار مصرف ژل رويال
دسته بندی : ژل رویال (شاه انگبین)

مقدار مصرف

به عقیده برخی از دانشمندان مصرف ژله رویال با وزن انسان رابطه مستقیم داشته وا ین رابطه مقدار 1 میلی گرم ژله خالص در مقابل یک کیلوگرم وزن در روز می باشد. به علاوه بنابر نظریه ای چون ممکن است اسید معده در خاصیت اصلی ژله تغییری حاصل نماید در بسته بندیهای جدید ژله را درداخل کپسول های شبیه گریدین پر می کنند این کپسول ها در داخل معده حل نمی شود، در نتیجه مستقیما وارد روده می شود و در آنجا هضم شده مستقیما وارد خون می گردد.

 
کلمات کلیدی: مقدار مصرف ژل رویال،خواص شاه انگبین،ژل،ناسوت،رویال، خواص غذای ملکه
تماس با ما