ساواك 4( سازمان اطلاعات و امنيت كندو)
دسته بندی : زنبورداری

ساواک 4 ( سازمان اطلاعات و امنیت کندو)

حالت دفاعی زنبورهای نگهبان حالت خاصی است آنها معمولا روی دو پای میانی وعقبی می ایستد و شاخک ها و پاهای جلوی خود را به حالت دفاع به سمت جلو نگه می دارد.

اما در میان زنبورهای نگهبان زنبورهایی هستندکه به عنوان متخصص حفاظت شناخته می شوند. محققان نام این زنبورها را « جاتای » گذاشته اند.

اما آن  چیزی که این زنبور را از دیگر همکارانش متفاوت ساخته این است که این نگهبان سلاحی به نام نیش ندارد اما اندامش درشت تر و سنگین تر از سایرین است. و محل نگهبانی او نیز ورودی کندو میباشد.

دانشمندان کشف دریافتند که سربازان جاتای نسبت به هم کندویی های کارگر خود ۳۰ درصد سنگین تر بوده و از پاهای بزرگتر و سرهای کوچکتری برخوردارند. این زنبورها بر روی مسیری که به ورودی کندو ختم می شود مستقر می شوند تا پیش از ورود زنبورهای سارق به کندو به دیگران هشدار دهند، حمله زنبورهای سارق برای ربودن غذا به کندوی زنبورهای جاتای می تواند منجر به کشته شدن کل زنبورهای کندو شود. زنبورهای جاتای ادعای خاصی بر روی هیکل خود دارند و حفاظت آنها به وسیله همین اندام انجام میگیرد و دفاع آنها دفاع فیزیکی است.

 

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: کندو، نگهبان، زنبور جاتای
تماس با ما