مضرات خرما
دسته بندی : خرما و خواص آن

ناسوت: نباید در مصرف خرما زیاده روی کرد، چرا که مصرف بسیار بالای آن موجب آسیب به کبد و طحال، افزایش فشارخون، جوش دهان و پوسیدگی دندان ها می شود. در خوردن آن افراط نکنید، چرا که دارای قند زیادی است. در این صورت آن هایی که لوزالمعده حساس دارند یا آن هایی که بیماری قند در خانواده آن ها وجود دارد، باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما