شگفتي هاي زنبور عسل
دسته بندی : زنبورداری

در مورد زنبور عسل آیا می دانید که :
۱- زنبور عسل تنها حشره ای است که انسان ماده تولید شده توسط او را به صورت مستقیم مصرف می کند؟!
۲- عسل تنها غذایی است که شامل تمام مواد لازم برای ادامه زندگی انسان است؟!
۳- عسل تنها ماده غذایی است که دارای یک آنتی اکسیدان به نام Pinocembrin می باشد که در بهبود عملکرد مغز موثر است؟!
۴- زنبور عسل دارای ۶ پا, ۵ چشم (دو تا در طرفین سر (که مرکب از هزاران لنز کوچک هستند) و سه تا در بالای سر), ۲ جفت بال, کیسه شهد و معده است؟!

 ۵- زنبور عسل دارای ۱۷۰ حسگر بو میباشد که این تعداد در مگس تنها ۶۲ و در پشه فقط ۷۹ می باشد؟!

۶- صدای وز وز متمایز بال زدن زنبور عسل به خاطر تعداد بال زدن اوست. زنبورعسل در هر ثانیه بیش از ۲۰۰ بار بال می زند. زنبور عسل می تواند تا ۱۰ کیلومتر با سرعت ۲۵ کیلومتر برساعت بدون وقفه پرواز کند؟!

۷- زنبورهای یک کندو برای تولید یک کیلوگرم عسل مسافتی در حدود سه برابر محیط زمین را پرواز می کنند؟!

۸- زنبور عسل هر بار که از کندو خارج می شود شهد ۵۰ تا ۱۰۰ گل را جمع آوری می کند؟!

۹- مغز زنبور عسل به اندازه یک دانه کنجد است؟!

۱۰- هر کلنی زنبور عسل دارای ۲۰ هزار تا ۶۰ هزار زنبور می باشد؟!

۱۱- عمر متوسط زنبورهای کارگر (که همگی ماده هستند) ۶ هفته می باشد و عمر متوسط زنبور ملکه تا ۵ سال هم می رسد؟! (برخی دانشمندان عمر طولانی زنبور ملکه را به ماده ای به نام ژل رویال که غذای ملکه است نسبت می دهند).

۱۲- ملکه در روزهای پرکار تابستان می تواند تا ۲۵۰۰ تخم در روز بگذارد؟!(چند برابر وزن خود!!!)

۱۳- ملکه می تواند قبل از تولد نر یا ماده بودن زنبورها را انتخاب کند؟!

۱۴- زنبورهای نر از زنبورهای کارگر بزرگتر هستند و تمام کارهای کندو را زنبورهای کارگر انجام می دهند و نرها تنها وظیفه باردار کردن ملکه را دارند؟!

۱۵- زنبورهای نر نیش ندارند اما زنبورهای ماده دارای نیش هستند و در صورت استفاده از آن برای دفاع از خود و کندو می میرند؟!

۱۶- هر کلنی زنبر عسل دارای عطر و بوی مخصوص به خود است؟!

۱۷- در مواقع لزوم تعدادی از زنبورها در داخل کندو با بال زدن وظیفه تهویه هوای داخل کندو را برعهده دارند؟!

۱۸- در زمستان و در هوای سرد زنبورها برای در محافظت از ملکه و خود به در یک قسمت کندو و به صورت مجتمع جمع می شوند؟!

 

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما