هيستامين:
دسته بندی : زنبوردرمانی


این ماده یک درصد از وزن زهر خشک زهر را تشکیل می دهد. وزن ملکولی هیستامین سبب قرمزی، خارش، احساس درد روی سطح گزیده شده و اتساع عروق می شود.

 
کلمات کلیدی: هیستامین،
تماس با ما