چشم هاي زنبور عسل
دسته بندی : زنبورداری


چشم های زنبور عسل

قدرت بینایی زنبور عسل خیلی ضعیف تر از قدرت بینایی چشمهای سالم می باشد و معادل قدرت دید انسان که خیلی نزدیک بین باشد و بخواهد جسمی را از دور بدون عینک ببیند.

درباره ی تشخیص رنگهای مختلف وسیله زنبور عسل عده زیادی از دانشمندان تحقیقات جالبی انجام داده اند بطور ی که امروز قادریم جوابهای قاطعی به این موضوع بدهیم .

چشمهای زنبور عسل عدهای اززنگها را مثل زرد سبز آبی و آبی را همان رنگی می بیند که چشمهای ما هم تشخیص می دهند . وی رنگهای پرتقالی و سبز را به رنگ زرد می بیند و بنفش را آبی تشخیص می دهد. زنبور عسل رنگهای خاکستری و سیاه و قرمز را نمی تواند از هم تشخیص دهد و هر سه را خاکستری می بیند . ولی چشمهای آنها قادرند تعداد زیادی از رنگها ی ما وراء بنفش را ببینند چشمهای ما قادر یکی از آنها هم نیستند.

زنبور عسل دارای 5 عدد چشم است دو چشم مرکب که در دو طرف سرش قرار داشته و در و در زنبور نر هر یک تقریبا از 10000 چشم ساده و در کارگر و ملکه هر یک از 5000 چشم ساده تشکیل می شوند و بعلاوه سه عدد چشم ساده که در وسط پیشانیشان قرار دارند .

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما