زندگي خصوصي ملكه
دسته بندی : زنبورداری

زندگی خصوصی ملکه

ملکه عالی رتبه ترین و برجسته ترین افراد کندو که در طول دوره سروری خود تمام افراد کندو می بایست در خدمت وی باشند، درتمام مدت زندگی اش فقط دو بار نور خورشید را می بیند. اولین بار هنگام پرواز جفتگیری و بار دوم در موقع بچه دادن. وی تمام زندگیش را داخل کندو می گذراند و در بهار و تابستان و مدتی هم در پاییز مشغول تخمگذاری بوده و زمستان را به استراحت می پردازد.

ملکه 4تا5روز بعد از تولدش به سن بلوغ رسیده و برای جفتگیری آمادگی پیدا میکند . این آمادگی و قدرت حداکثر 40 روز در وی باقی می ماند و پس از آن برای همیشه از بین می رود. چنین ملکه ای دیگر نخواهد توانست جفت گیری کند و بایستی از بین برود .

ملکه در تمام مدت زندگیش معمولا یک بار یا در صورت لزوم 2یا 3 بار آنهم در هفته اول زندگی پرواز جفتگیریش را انجام داده و در همان پرواز ها حداقل با 12 زنبور نر جفتگیری می کند . نرها در حال جفتگیری به علت انقباض شدید عضلات تنفسشان خفه شده و میمیرند مواد نرینه یا اسپرم به داخل کیسه ذخیره اسپرمی که در بدن ملکه وجود دارد مکیده و تا مدت سه سال در تولید مثل از آن استفاده می شود .

ملکه در آب و هوای ایران مرکزی در هوایی مانند اطراف کوه های دماوند، از اواخر بهمن یا اوایل اسفند تخمگذاری را شروع کرده روز بروز بر تعداد تخمهایی که می گذارد می افزاید، تا آنجا که در اوآخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه است روزانه تا 2500 عدد تخم بگذارد که وزن تخمها ی گذاشته شده در یک روز از وزن خود ملکه نیز زیاد تر می شود (وزن هر تخم ملکه 5/0میلی گرم است).

ملکه که تخمگذاری را از اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه آغاز می نماید همراه با طویل تر شدن روز بر تعداد تخمهایی که روزانه می گذارد می افزاید تا در اول تیر به اوج خود برسد و از آن به بعد باز هم با کوتاه شدن روز از تعدادش مرتب می کاهد تا در حدود آبان ماه تخمگذاری را کاملا قطع میکند. در استان های شمالی ایران به علت ملایمت هوا در زمستان تخمگذاری قطع نمیگردد و اگر هم قطع شود مدتش خیلی کوتاه است. نتیجه اینکه تخمگذاری ملکه متناسب با طول روز هر چه روز طویلتر شود ملکه بیشتر و هر چه کوتاهتر شود ملکه کمتر تخم می گذارد البته محیط هم از لحاظ گل باید حتما مساعد باشد.

ملکه پس از جفت گیری به کندویش برگشته و 2 الی 3 روز بعد اولین تخمهارا می گذارد. و زنبور نر 12روز تولد به سن بلوغ رسیده و قادر به جفتگیری است . زنبور کارگر با وجود اینکه مثل ملکه ماده است ولی هرگز جفتگیری نمیکند چون قادر به جفتگیری نیست

هر چقدر تخمگذاری ملکه بیشتر باشد جمعیتش قورتر و پر محصولتر خواهد بود . از مجموع تعداد تخمی که یک ملکه در تمام مدت زندگیش قادر است بگذارد 50در صدش را در سال اول 30 درصدش را در سال دوم زندگیش گذاشته و 20 در صد بقیه را در سالهای بعد (مثلا از قرار سالی حدود 7 درصد ) می گذارد . در نتیجه  به نفع زنبوردار است که از هر ملکه حداکثر دوسال استفاده کرده و سال سوم بدون شک و تردید ملکه ء جوانتری را جانشین آن کند در این حال کندو همیشه پر قدرت و قوی و پر محصول خواهد ماند . بعضی ها ملکه را همه ساله عوض میکنند که خیلی بهتر از تعویض هر دو سال یک بار می باشد.

ملکه و زنبور کارگر هم پدر دارند و هم مادر ولی زنبور نر پدر ندارد فقط مادر دارد چون ملکه زنبور های نر را از تخم باکره زائی تولید می کند .

یک ملکه خوب هنگامیکه مشغول فعالیت زیاد تخمگذاری است در هر 24 ساعت معادل 4/25 برابر وزنش غذا می خورد و در اولین سال زندگی حدود  000/170 عدد تخم می گذارد، و اگر اوضاع در شرایط عادی پیش رود در تمام مدت زندگیش می تواند تا حدود 000/500 عدد تخم بگذارد.

ملکه در تمام مدتی که تخمگذاری می نمایدمنحصرا  با ژله رویال تغذیه میگردد ولی در زمستان که فعالیت تخمگذاری ندارد غذایش مخلوطی از ژله رویال و عسل می باشد .

برای آنکه ملکه ای در میان کندو پرورش یابد باید تا شعاع 4 تا 7 کیلومتر خالی از زنبور ها و دیگر کندو ها باشد. و همچین برای آنکه نژادی بهتر توسط ملکه پرروش یابد کندوی این ملکه برتر حدود 10 و حتی 20 کیلومتر از بقیه فاصله پیدا کند.

و در نهایت عمر این ملکه اسرار آمیز بعد از 5 سال پایان می گیرد.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما