نماد زندگي برتر، معجزه زنبور عسل ( قمست پنجم)
دسته بندی : زنبوردرمانی

نماد زندگی برتر

معجزه زنبور عسل

« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»

«آیه 69 سوره نحل»

در این  مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.

مهارت های گوناگون

آیا میدانید زنبورها چند نوع کار را با  سرعت و دقت یاد می گیرند تا نیازهای خود و دیگران را بر طرف کنند مانند تهیه زهر، برای دفاع از خود، نقشه کشی، معماری، تولید عسل، تولید موم و...

احترام به بزرگتر

آیا میدانید هرجا که ملکه باشد زنبورهایی که در اطراف او هستند روی خود را به او می کنندو محال است یک زنبور طوری بایستد که پشت او به طرف ملکه باشد و در مواقعی که  ملکه راه می رود زنبورها فوراً تغییر وضع می دهند و هرکس به ملکه پشت کرده وضع خود را اصلاح می کند.

نقشه کشی

آیا میدانید زنبورها به محض انتقال به مکان جدید در ظرف دو سه روز تا شعاع 7 کیلومتری کندوی خود را نشانه گذاری می کنند و نقشه محیط اطراف را از گیاهان موجود به یکدیگر منتقل می کنند.

آیا میدانید چرا ملکه از روشنایی و پروازآزادانه و گردش روی گل ها  چشم می پوشد و رضایت می دهد که اولویت اول او ، یعنی فرزند پروری به صورت جدی پیگیری شود و در عوض زنبورهای دیگر با پرواز بر روی گل ها تمام امکانات را برای زندگی راحت ملکه و فرزندانش فراهم می کنند.

معماری ومهندسی

آیا میدانید زنبورعسل چنان با نقشه مشخص اقدام به ساختن حجره ها و سلول ها می کند که بسیار ماهرانه است. آنها با ساختن خانه های مسدس ( شش وجهی) کمترین مصالح را در خانه سازی به کار می برند و طوری داخل قاب را گونیا می گیرند که هیچ جای اضافی یا به قول مهندسین پرت به وجود نمی آید.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی: زندگی برتر، زنبور عسل، نقشه کشی، مهندسی
تماس با ما