نماد زندگي برتر، معجزه زنبور عسل ( قمست دوم)
دسته بندی : زنبوردرمانی

نماد زندگی برتر

معجزه زنبور عسل

« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»

«آیه 69 سوره نحل»

قسمت دوم: در این  مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.

صبر و سر فرازی

آیا می دانید برای تهیه یک قاشق عسل 4 هزار زنبور، بیست هزار گل را ملاقات می کنند و مجموعا 7 بار فاصل بین کره ماه و زمین را می پیمایند و برای تهیه یک کیلو عسل 100 تا 150 میلیون گل را باید گرده افشانی کنند.

آگاهی

آیا می دانید که زنبورها در مواقعی که کمبود گرده وگل را مشاهده کنند به ملکه خود اطلاع می دهند و ملکه از تخم ریزی بار می ایستد تا نوزادانش دچار قحطی نشوند.

تیزبینی

آیا می دانید در سر زنبور کارگر 3 چشم مرکب و 12 هزار حفره بینایی تعبیه شده است که در حین پرواز می تواند تمام اشیاء محیط خود را ببیند و شناسایی کند و نشانه گذاری کند تا موقع برگشت به کندویش اشتباه نکند.

اطاعت از جمع

آیا میدانید زمانی که ملکه زنبور از کارآیی افتاد به راحتی اجازه می دهد کارگران ملکه جدید را به وجود آورند و خودش مطیع جمع می شود تا از دنیا برود.

تقسیم وظایف

آیا میدانید که ملکه هر یک از زنبورها را به کاری میگمارد. به دایه ها و پرستاران دستور میدهد که تخم ها را پرستاری کنند، به ندیمه ها دستور می دهد که از خودش مراقبت کنند. برخی وظیفه تهویه هوا را به عهده دارند، برخی مهندسین و معماران کندو هستند و.....

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: زنبور عسل، هوش، ساماندهی
تماس با ما