ساواك 2 ( سازمان اطلاعات و امنيت كندو )
دسته بندی : زنبورداری

ساواک 2  ( سازمان اطلاعات وامنیت کندو )        

مامورین امنیتی کندو در میان خود کدهای امنیتی ردو بدل می کنند که در مواقع خطر کندو را حفظ می کند. وقتی یک زنبور عسل نیش می زند یا به طور تصادفی له می شود ماده ای بنام Isophenylacetate   در اطراف خود پخش می کند. این ماده فرومون هشدار دهند است. یعنی دیگر کارگران را به هیجان در می آورد تا حمله کنند و نیش بزنند. لذا تصادفی نیست اگر ملاحظه می شود پس از له شدن یک زنبور کسی که با زنبوران کار می کند بلافاصله هدف نیش زدن چند زنبور دیگر قرار می گیرد.

تشخیص زنبور های خودی بدون شک از طریق بو انجام می گیرد. مهاجمین برگشت داده می شوند و اگر مقاومت کنند چندین نگهبان روی آنها می ریزند، پاها وبال های آنها را گاز می گیرند و  تلاش می کنند تا آنان را نیش بزنند.

حشرات دیگر از جمله زنبور های زرد گاهی به قصد داخل شدن به کندو و زمانی به علت نزدیک شدن تصادفی به حدود سوراخ پرواز کندو مورد حمله قرار میگیرند. اگر خیلی شانس داشته باشند زنده می گریزند ولی بسیار اتفاق می افتد که لاشه یکی از آنها در مجاورت یا نزدیک کندو افتاده باشد، که این نشان از جدیت زنبور های نگهبان در وظایف امنیتی شان دارد.

سر به نیست کردن یکی از شیوه های بی رحمانه در محافظت از کندو است و آن هم زمانی اتفاق می افتد که حلقه تصمیم گیری مامورین اطلاعاتی به این نتیجه می رسد که وجود زنبور نر کارآیی ندارد به این ترتیب طی یک اقدام ضربتی تخم و لاور آنها را از لانه بیرون آورده و به خارج از کندو انتقال می دهند ، و سر به نیست شان می کنند. در این مواقع است که نعش آنها در خارج از کندو دیده می شود و این پدیده را نر کشی گویند!

بازگشایی رموز این سازمان تو در تو و هزار دالان همچنان ادامه دارد.....

 

گروه محصولات ارگانیک ناسوت 

 

 
کلمات کلیدی: زنبور، نیش، بو ، کندو
تماس با ما