انواع گونه‌هاي زعفران ايران (Crocus L.)
دسته بندی : زعفران

انواع گونه‌های زعفران ایران (Crocus L.)

جنس زعفران یا کروکوس، از نظر گیاه‌شناسی دارای گونه‌های مختلف است، که تاکنون حداقل 80 گونه آن شناسایی شده است. مهم‌ترین گونه‌های شناخته شده در ایران عبارتند از:

1-زعفران آلمه یا زرد (Mrocus almehensis Bricket & Mathew): این گونه در موضعی به نام آلمه، در نزدیک جنگل گلستان یا پارک ملی گلستان می‌روید. گل‌هایی زرد رنگ، با خطوط نارنجی تا قهوه‌ای بر روی گلپوش است، و معمولا گل آن در زمستان می‌روید. ارتفاع بوته آن حدود 10 سانتیمتر است.

2-زعفران بنفش (Crocus biflorus Miller): با بوته دای در حدود 8 سانتیمتر، و گلپوش آن بنفش کمرنگ مایل به آبی، و رویشگاه طبیعی آن همراه با رستنی‌های استپی خشک شمال شرقی خراسان، در ارتفاع 1200 تا 1300 متر از سطح دریاست.

3-زعفران سفید (Crocus biflorus Miller): گلپوش آن سفید با رگه های بنفش در سطح خارجی، و رویشگاه طبیعی آن دامنه‌های 800 تا 2700 متر، و جای رویش آن شمال و غرب ایران است. ترجمه نام علمی آن، "زعفران دو گل" است.

 4-زعفران خزر (Crocus caspius Fisch & C.A Mey.): این زعفران به رنگ سفید یا بنفش یاسی بوده و در پاییز گلدهی دارد و منطقه مازندران رویشگاه آن است.

5-زعفران زیبا (Crocus Specious M. Bieb): این زعفران با گل های آبی سوسنی خود حقیقتاً زیباست و در مهر و آبان گل می دهد. رویشگاه طبیعی آن چمنزارهای سمت شمالی البرز است. در دامنه‌های جنگلی رستم آباد و جنگل های بین تنکابن و چورقه نیز یافت می شود.

6-زعفران گیلان (Crocus gilanicus Mathew): رویشگاه آن منطقه اسالم گیلان بوده که در پاییز گل هایش ظاهر می شود.

7-زعفران زاگرس (Crocus cancellatus Herb.): این زعفران با رنگ های متنوع از سفید تا آبی سوسنی پررنگ بوده و در پاییز گل می دهد و رویشگاه آن منطقه زاگرس می باشد.

8-زعفران جو قاسم (Crocus haussknechtii boiss & rect & Maw): این زعفران نیز در پاییز گلدهی داشته و در منطقه گلپایگان پیاز هایش را در بهار جمع آوری و با سرخ کردن و جوشاندن در شیر مصرف می کنند. این گونه خیلی شبیه به گونه پرورش یافته زعفران خوراکی است.

9-زعفران زراعتی یا زعفران خوراکی (Crocus Sativus L.). این نوع زعفران که نوع خوراکی و تجاری است، بیشتر در شهرهای شرق خراسان، از جمله قائنات، تربت، کاشمر، همچنین در شهرهای شمالی کشور از جمله گرگان (بویژه روستای وامنان) و استان فارس (استهبان) کشت می‌شود. البته کشت زعفران در شهرهای دیگر هم کم و بیش وجود داشته و دارد.

ناسوت با برقراری ارتباط با بهترین زعفران کاران ایران، بهترین و مرغوبترین زعفران را فراهم آورده و با بهترین بسته‌بندی در اختیار هموطنان عزیز ایرانی و همچنین مردم کشورهای دیگر قرار داده است. از آنجا که در این عرصه غل و غش بسیار صورت می‌پذیرد و شناسایی زعفران تقلبی از زعفران طبیعی برای همه آسان نیست، نیاز است تا این محصول طلاگونه از منبع مطمئن و معتبری تهیه گردد. زعفران ناسوت، هدیه ای به پاس اعتماد شماست. 

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما