گروه هاي مصرف ژل رويال
دسته بندی : ژل رویال (شاه انگبین)

گروه های مصرف این ماده با ارزش

ژله رویال معمولا  برای  گروه های زیر تجویز میگردد:

زوجین جوان در استانه باروری، جهت تقویت باروی و امادگی بارداری

افراد نازا و  افراد دارای اسپرم های ضعیف یا کم تعداد، جهت افزایش تعداد و تقویت اسپرم ها

یبماران سرطانی که تحت شیمی درمانی هستند، برای افزایش مقاومت و قدرت بازسازی و ترمیم بدن

کودکان ضعیف و کم بنیه، جهت تقویت عمومی بدن و خونسازی

زنان باردار، برای تقویت جنین و  برطرف شدن ضعف بدنی دوران بارداری

 
کلمات کلیدی: مصرف ژل رویال،خواص شاه انگبین،ژل،ناسوت،رویال، خواص غذای ملکه
تماس با ما