دستگاه نيش و خصوصيات فيزيكي زهر
دسته بندی : زنبوردرمانی

 

دستگاه نیش زنبور عسل شامل غده، مجرا، کیسه،  و نیش است که این اجزاء باعث تولید، محافظت، ذخیره، و مکانیزم تزریق  زهر دارند.با تغذیه مواد پروتئنی غنی و میزان زیاد گرده گل  کیسه زهر به تدریج پر می شود. بیشترین میزان زهر را در  زنبورهای 18 تا 20 روزه مشاهده میشود. کیسه زهر زنبور 0.3 میلی گرم  زهر را در خود جا می دهد. زهر زنبور مایعی است بی رنگ، با مزه تند، و بوی آ شبیه موز رسیده است.PH ان  کمی اسیدی (5/5-5)PH می باشد  و به واسطه واکنش اسیدی باعث تغییر رنگ کاغذ تورنسل از آبی به قرمز می شود. با این وجود محلول آبی زهر زنبور این اثر را نشان نمی دهد. این پدیده به سبب فرار ترکیبات اسیدی از زهر خشک است.

وقتی یک زنبور نیش می زند حدود 1/3 از زهرش را تزریق می کند. زهر زنبور در دمای معمولی تقریبا بعد از 20 دقیقه خشک می شود. و65 تا 70 درصد وزنش را از دست می دهد. پس از اینکه قسمت مایع  زهر تبخیر شد 0.1میلیگرم زهر خشک خالص قابل جمع آوری است. با توجه به این نکته برای جمع آوری یک گرم ماده خشک  زهر زنبور  ما نیاز به زهر 10000 زنبور عسل داریم.زهر کاملا خالص  و خشک زنبور  رنگ زرد متمایل به  قهوه ایی دارد. وزن مخصوص آن1.1313 است. سمیت آن براساس LD50 آزمایش شده بر روی بدن موش ها تزریق کنیم 50 درصد آن میمیرند. زهر زنبور عسل به سرما مقاوم است و منجمد کردن آن باعث کاهش سمیت آن نمی شود. زهر زنبور در حالت خشک به گرما حتی در حرارت بالا مقاوم است. زهر خشک زنبور اگر از رطوبت محافظت شود خواص سمی آن برای سال ها باقی می ماند. به زبان عامیانه و یا مقالات زهر خشک زنبور با نام های ذکر شده زیر خوانده می شود:

APITOXIN-APIS VIRUS-Apium Venenum(Purum)- Apium Virus-Apium Virus-Bee poison-Bee Toxin and Crystalline Bee Venom

 

منبع: نویسنده اعجاز زهر زنبور اثر  میهالی سیمیچ

 
کلمات کلیدی: زنبور درمانی،دستگاه نیش زنبور عسل ،خصوصیات فیزیکی زهر زنبور
تماس با ما