نماد زندگي برتر، معجزه زنبور عسل ( قمست سوم)
دسته بندی : زنبوردرمانی

نماد زندگی برتر

معجزه زنبور عسل

« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»

«آیه 69 سوره نحل»

در این  مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.

غم وشادی

آیا می دانید زنبورها چند نوع آواز دارند:

-         آواز شادمانی و سرور 2-  آواز غم و مرثیه ( درموقع مرگ ملکه) 3- آواز فراوانی و وسعت معیشت 4- آوازهای کوبنده وخشمگین .

جالب است بدانید زنبورها به صداهایی که ما تولید می کنیم چون ربطی به زندگی آنها ندارد هیچ توجهی نمی کنند.

صرفه جویی در وقت

آیا می دانید  زنبور عسل حتی یک لحظه از عمرش را به هدر نمی دهد و در تمام عمرش با مدیریت زمان از  لحظه لحظه اوقاتش در راستای اهدافش بهره می گیرد.

بهینه سازی

آیا می دانید شهد گل ها مزه تلخی دارند و زنبور عسل با بهینه سازی این شهدها آنرا به عسلس شیرین تبدیل میکند که موجب شفا و طراوت ما میگردد.

وفاداری به ملکه

آیا می دانید زنبور عسل در سخت ترین شر ایط از ملکه خود حفاظت می کند . بعضی مواقع اتفاق می افتد که  زنبورها برای حفاظت از جان ملکه یک دیوار جاندار درست میکنند تا ملکه آسیبی نبیند و در مواقع قطعی تا آخرین قطره عسل را به ملکه می چشانند وخود از گرسنگی می میرند.

تدبیر

آیا می دانید چنانچه موش یا مار یا مارمولکی بخواهد وارد کندو شود زنبورهای عسل بلافاصله او را با نیش های شان می کشند و با مومی که از بزاق دهان شان تولید  می کنند جسد او را مومیایی می کنند تا تعفن آنها موجب آزار خودشان وهمسایگان شان نشود.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: شادی، زنبور عسل، ملکه، حفاظت
تماس با ما