ساواك 3 ( سازمان اطلاعات و امنيت كندو)
دسته بندی : زنبورداری

ساواک 3

مأمورین امنیتی کلنی که ظاهری آرام و بی اعتنا دارند در شرایطی و عواملی خاص ممکن است که تحریک شوند. در شرایطی که هوا ابریست یا کلنی در محل خیلی سایه قرار داشته باشد مامورین یا همان زنبورهای کارگر بیشتر نیش میزنند. یک کلنی در پاییز که جریان عسل قطع می شود نسبت به فصل بهار بیشتر نیش میزند. رنگ مهاجم هم در رفتار کلنی موثر است . آنها مواد سیاه یا قرمز را در مقایسه با رنگ های روشن بیشتر مورد حمله قرار می دهند و همین طور مواد درخشان یا آنهایی را که سریع حرکت می کنند بیشتر مورد حمله قرار میدهند. مثلا ساعت مچی و عینک برای زنبور های مهاجم هدف خوبی هستند.

 زنبوردارن کوشش می کنند با پوشیدن لباس کار با رنگ روشن ، باز کردن ساعت مچی و پوشیدن دستکش در مقابل نیش زدن زنبور عسل مقاومت کنند. آنها خیلی زود یاد می گیرند که وقتی با زنبور کار می کنند حرکات آرام داشته باشند و این مامورین حساس را با رفتاری نسنجیده تحریک نکنند.

 

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: زنبور کارگر، تحریک، حمله
تماس با ما