نماد زندگي برتر، معجزه زنبور عسل ( قمست چهارم)
دسته بندی : زنبوردرمانی

نماد زندگی برتر

معجزه زنبور عسل

« در زنبور عسل برای کسانی که اهل تفکر هستند آیت ونشانه ای خداوندی وجود دارد.»

«آیه 69 سوره نحل»

در این  مجموعه نکاتی معجزه گونه از زندگی زنبور عسل را برای شما خواهیم گفت.

همزیستی مسالمت آمیز

آیا می دانید در  یک کندو کامل که تقریبا 90 هزار زنبور در آن زندگی می کنند و همه اقشار و صنوف مختلف( کارگر، پرستار، بنا، نگهبان و...) در آن وجود دارد و آنها هیچ وقت به یکدیگر آزار نمی رسانند و با سازگاری کامل همدیگر را در رسیدن به هدف کمک می کنند.

مشورت

آیا می دانید بعد از اینکه ملکه به همراه تعداد زیادی از زنبورها برای مهاجرت از کندو خارج می شود گروهی از زنبور ها به عنوان مأمور اکتشاف جهت مکان یابی به جنگل ها ، تپه ها وکوه های اطراف عازم می شوند و وقتی برمیگردند به سراغ ملکه می روند و به او درمورد مکان مورد نظر مشورت می دهند که این امر ممکن است چند روز طول بکشد و وقتی ملکه به نتیجه واحد رسید همه با هم به سمت مکان مورد نظر حرکت می کنند.

مراقبت از محیط زیست

آیا می دانید که شکوفه حساس ترین قمست یک گیاه است ولی زنبور با مهارت تمام طوری روی آن قرار می گیرد و شهد را از درون آن بیرون می کشد که به شکوفه هیچ آسیبی نرسد بلکه به شکوفه سود نیز می رساند و باعث گرده افشانی و باروری او می شود.

جمع آوری

آیا می دانید زنبور عسل را از شهد هزاران گل مختلف تهیه می کند یعنی از هر گلی بهترین شهدش را می مکد و با ترکیب آنها عسلی شیرین و شفار بخش تهیه می کند.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی: زنبور عسل، ملکه، شکوفه، شهد
تماس با ما