تقلب در زعفران
دسته بندی : زعفران

بدليل ارزش، اهميت و قيمت بالاي محصول زعفران متاسفانه بسياري از واسطه ها وافراد سودجو اقدام به انجام تقلب در زعفران مي كنند.
ازجمله تقلبهای موجود در زعفران :
- رنگ كردن خامه زعفران با رنگ موجود در كلاله يا رنگهاي شيميايي سنتزي.
- اضافه كردن برخي مواد كه ازلـحاظ ظاهري مشـابه كـلاله هاي زعـفران مي باشند ماننـد گلرنگ  
- افزايش رنگهاي مصنوعي به زعفران جهت افزايش قدرت رنگي آن.
 - اعمال کم فروشی در وزن زعفران : اضافه نمودن نمک و شکربه زعفران جهت افزایش جرم آن در این نوع تقلب وجود دارد .  یکی از راههای تشخیص زعفران مزه کردن آن است که باید دارای طعم  تلخ  باشد ولی اگر طعم آن شیرین یا شور باشد یعنی به آن نوعی نمک یاشکر اضافه کرده اند که منشاء قلیائی دارد.
- استفاده از گلرنگ به جای زعفران.
– زعفران  به ويژه به صورت  پودر، با تقلبات بيشتری می ­تواند همراه باشد . همچنين ممکن است زعفران را سائيده و با خاک سرخ مخلوط کنند تا افزايش وزن پيدا کند.
- براي تقلب در زعفران از پرچم گياه گل رنگ و گياهان مشابه استفاده مي کنند و آن را با زعفران مخلوط مي نمايند و عده اي ديگر از ريشک هاي اطراف ذرت استفاده کرده و آن را با رنگ هاي مصنوعي به رنگ زعفران در مي آورند.


در مجموع  کسانیکه این محصولات  تقلبی را می فروشند ، بسته بندی آنها فاقد مشخصات کامل  و صحیح تولید کننده می باشد .
به طوركلی توصیه می گرددبا وجود مواردزیاد تقلب درزعفران و تشخیص سخت آن برای عموم ، حتما اززعفران هایی كه دارای مجوزرسمی از اداره نظارت بر مواد غذایی می باشند ، تهیه نمایید بدیهی است  كه  برای  حصول اطمینان  باید آرم  پروانه  ساخت را برروی  بسته بندی محصولات مشاهده نمایید.
 

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما