ساواك 1 ( سازمان اطلاعات و امنيت كندو )
دسته بندی : زنبورداری

ساواک ( 1 ) 

« سازمان اطلاعات و امنیت کندو »

برخلاف آنچه انتظار میرود که زنبوری های نر باید حفاظت کندو را به عهده داشته باشند این کار به زنبورهای کارگر سپرده شده است. زنبور کارگر عنوان گمراه کننده ای که بخش اعظمی از وظایف او به تامین امنیت کندو اختصاص دارد ، چرا که زنبور های نر اصلا فاقد نیش می باشند و جالب تر آنکه زنبورهای نگهبان کندو ماده هستند!

این زنبوران پر تلاش نگهبانی و رسیدگی به وضع ملکه و نوزادان را هم به عهده دارند و به قدری به سرزمین و افراد آن وفادارندکه در پاییز و زمستان که غذا کم می شود آنها برای پاسداری از کندو و ادامه حیات آن دست به خودکشی می زنند، چیزی که در بسیاری از سازمان های امنیتی برای یک سرباز وفادار شیوه معمولی است!

این موجودات محافظه کار حواس شان به همه جا هست و زمانی که در فصل گل و شکوفه زنبورها  که عسلدانشان پر از شهد یا عسل باشد می توانند به هر کندو که مایل باشند وارد شوندولی قبل از خروج به وسیله سربازان محافظ بازرسی می شوند و تنها هنگامی به آنها اجازه خروج داده می شود که تمام عسلهایشان را داخل سلول گذاشته و عسلدان شان هنگام خروج خالی باشد.

آنها بر عبور و مرور بسیار حساس هستند  در موقعی که نوش گل در خارج کم باشد آنها زنبورهای غربیه را مورد حمله قرار می دهند و تنها آنهایی را به کندو راه می دهند که کوله باری از نوش یا گرده به همراه داشته باشند و اگر چنین نباشد آنها را برمی گردانند ....

در ادامه ناگفته های دیگری از این مأمورین امنیتی خواهیم گفت!

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 

 
کلمات کلیدی: کندو، زنبور نگهبان، امنیت
تماس با ما