ملتين
دسته بندی : زنبوردرمانی

ملیتین:این پلی پپتید شامل 26 اسید آمنه و حدود 40 تا 60 درصد وزن خشک زهر زنبور را شامل می شود. وزن ملکولی آن 2846/54است. یک باز قوی با PH  برابر 10 است. و دز گشنده آن LD50 برابر 3/5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن زنده می باشد. ملتین به رنگ سفید کرمی محلول در آب  و اولین پلی پپتید دارای اثرات فلج کننده و تحریک کننده فعالیت قلب  و کاهش فشار خون است.

وقتی زهر زنبور برای درمان استفاده می شود ملیتین باعث افزایش سطح کورتیزول خون می شود. فعالیت های دارویی و فزیولوژیکی که برای ملتین شناخته شده عبارتند از: خاصیت ضد باکتریایی ، ضد قارچ، بازدارندگی سیستم مرکزی اعصاب، آزاد سازی هیستامین، افزایش نفوذ پذیری رگها، همولیز سلول های خون و محافظت کننده  تشعشعات و خواص ضد التهابی

از خاصیت ضد التهابی ملیتین  هم اکنون در درمان بیماری های نظیر آرتریت و رماتیسم استفاده می شود.

 
کلمات کلیدی: ملتین،پلی پپتید،اسید آمینو،زنبوردرمانی
تماس با ما