گذشته زعفران در جهان
دسته بندی : زعفران

گذشته زعفران در جهان

گزارش های مختلف تاریخی و سفرنامه ها و منابع جغرافیایی نشان می دهد که زعفران در طول سال های مدید تنها در خاور میانه از رشد و توسعه برخوردار بوده است وگاهی در برخی از دوره های قدرت سیاسی حاکم بر این منطقه گونه هایی از زعفران به شهرت جهانی رسیده است و همزمان با افول قدرت ها و انقراض سلسله های حامی کشاورزی، زعفران نیز به دوران رکود فرو رفته است.

گذشته از این در دوره های جدید شاهد ترویج و احیای کاشت زعفران بوده ایم که مهمترین مناطق زعفران خیز جهان در فاصله ی عرض های جغرافیایی 30 تا 40 درجه شمالی و در محدوده ی فلات ایران و اسپانیای کنونی قرار گرفته است.

اگرچه شهرت و مرغوبیت جهانی زعفران در ادوار تاریخی همواره به منشاء وخاستگاه آن « ایران» تعلق داشته است با این حال در سال های اخیر شاهد معروفیت زعفران دیگر کشورها نیز بوده ایم.

در حقیقت جابه جایی و کاشت زعفران در بستر جغرافیایی بسیار وسیع یاد شده به یاری ایرانیان و پس از ظهور اسلام به کمک مسلمانان صورت گرفته است.

گروه محصولات ارگانیک ناسوت

 
کلمات کلیدی: زعفران ، ایران، جهان
تماس با ما