عسل چيست؟
دسته بندی : عسل و خواص آن

عسل:

عسل نوعی ماده ی شیرین و طبیعی است که به وسیله زنبور ها از شهد یا  از تراوش های قسمت های زنده ی گیاهان و یا از پس مانده شیره ی آنها که توسط حشرات مکنده از قسمت های زنده ی گیاهان جمع آوری شده تولید می گردد.

زنبور های عسل شهد گردآوری شده از گیاهان را با مواد مخصوص خودشان ترکیب و آب گیری می کنند و سپس در قاب عسل ذخیره می کنند تا برسند زنبور ها به عنوان حشراتیبیسار پیشرفته شناخته می شوند که زندگی اجتماعی تکامل یافته و اعمال تفکیک شده ای دارند.

زنبور های عسل به خانواده آپیده و جنس آپیس تعلق دارند. چهار نوع زنبور عسل از انواع دیگر فراوانتر هستند. زیرا گونه های مختلفی از آپیسملیفرا وجود دارد که با شرایط آبو هوایی منطقه ی زندگی شان سازش پیدا کرده اند.شهد ماده ای است طبیعی، شیرین، با بویی ملایم و دلپذیر. این ماده از نوشگاه، جام  و پایه ی جام گل تراوش می شود.

شهد شامل 50 تا 90 درصد آب، گلوکز، فروکتوز، ساکارز، پروتئین، آمینو اسیدها، کاروتن،ویتامین ها، چربی ها، ضروری و کانی هاست. عسلک ماده شیرین چسبناکی است که روی برگ ها و خارهای درختان یافت می شود. این ماده از بدن حشرات مختلف تراوش می شود که از میان آنها می توان پسیل ها، رشته ها پولک واره ها و شپشک ها گیاهی که از شیره ی گیاهان  تغذیه می کنند را نام برد.

عسلک ترکیبی مشابه شهد دارداما مواد کانی بیشتر از شهد است. معمولا زنبور های عسلک را وقتی جمع می کنندکه به اندازه کافی شهد گل در طبیعت موجود نباشد.زنبور چرا کننده شهد عسلک یا جریان عسل را به وسیله ی خرطوم خودش گردآوری و آن را در عسلدان خود تخمیر می کند. فرایند تخمیر شامل شکستنساکارز بوسیله آنزیم غدد هیپوفارنژیال(اینورتاز) و تبدیل آن به گلگز و فروکتوزاست.وقتی زنبور چرا کننده به کندو بر می گردد این ماده را به زنبور کندو تحویل می دهد  تا او فرایند تخمیر را در خرطوم خود ادامه دهد.

 زنبور کندو عمل بلع و سپس بیرون راندن شهد از معده به خرطوم را تکرار می کند.و این عمل باعث مخلوط شدن آن با اینورتاز و در نتیجه هیدرولیز ساکارز می گردد.همزمان با این فرایند استخراج مقداری از آب شهد و خروج مواد سمی از آن صورت می گیرد. در طول فرایند استخراج مقداری از آب شهد و خروج  مواد سمی از آن صورت می گیرد. در طول فرآیند  جمع آوری شهد، زنبوران مقداری گرده ی گل نیز جمع آوری می کنند.

مازاد گرده می تواند روی فعالیت روده ی زنبورها در طول ماه های زمستان اثر بگذارد به همین علت است که اضافی دانه های گرده جمع آوری شده از شهد در عسلدان ذخیره و در نتیجه اپز روده ها  دفع می شود.

در بدن زنبور شهد نه تنها  با آنزیم ها (مخمر ها) بلکه همچنین  با اسید های آلی، مواد ضد میکروبی، چربی ها و میکیرو ها و ماکرو  المان هایی که از غدد زنبور تراوش می شود غنی می گردد. مرحله ی بعد فرایند ریختن شهد فرآوری شده در شان های عسل است.

شهد بار ها از سلولی به سلول دیگر منتقل میشود و هر بار آب بیشتری از آن خارج می شود و منوساکارید های بیشتری در آن شکل می گیرد.

همزمان، شهد سرشار از مواد خشبو می گردد. بعد از اینکه آب شهد به 20 درصد رسید که این عمل معمولا 3 الی 7 روز طول می کشد زنبور ها سر حجره های عسل نارس را با موم می پوشانند.

فرایند رسیدن عسل پس از 3 الی 4 هفته تکمیل میشود پس از آن زنبورداران می توانند عسل را استخراج کنند. اگر شرایط آب و هوایی اجازه بدهد جمعیت های قوی می توانند 3 الی 4 بار در فصل عسل بدهند.

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما