روش هاي مديريتي نگهداري ملكه زنبور عسل
دسته بندی : زنبورداری

يكي از معمولترين روش هايي كه پرورش دهنده هاي زنبور عسل براي بالا بردن توليد كلوني هاي خود به كار مي برند ، تعويض ملكه در كلوني هايي است كه به خوبي عمل نمي كنند . مهمترين خصوصياتي كه براي زنبورداران در مورد نتایج حاصل از يك ملكه مهم است عبارتند از : آرام بودن زنبورها ، جمع آوري مناسب گرده و عسل ، مقاومت در برابر بيماري ها و آفات ، عدم وجود ازدحام ، حداقل استفاده از موم ها ، گرده افشاني مناسب و يا رنگ بدن . علامتگذاري ملكه :
با توجه به اين كه ملكه منشاء تمام زنبور هاي داخل كلوني است ، زنبوردار بايد مطمئن باشد كه ملكه ، همان زنبور مشخصي است كه وارد كلوني شده است . چنانچه از روش هاي علامتگذاري براي ملكه استفاده نكنيم ، تقريبا ً غير ممكن خواهد بود كه بتوان مشخص كرد كه يك ملكه خاص از كدام يك از كلوني ها خارج شده است .
روش معمول براي اين كار اين است كه ملكه را توسط لكه رنگي كوچكي كه بر روي پشت (ناحيه سينه) قرار داده مي شود رنگ مي كنند و براي اين كه مشخص كنيم كه ملكه در چه زماني كه ملكه در چه زماني به كلوني معرفي شده است ، از كد هاي مخصوصي كه براي اين منظور طراحي شده و در صنعت پرورش زنبور عسل به كار مي روند استفاده مي كنيم .

كدهاي بين المللي علامتگذاري ملكه :

 

رنگ

سال اتمام استفاده

سفيد يا خاكستري

1 تا 6 سال

زرد

1 2 تا 7 سال

قرمز

3 تا 8 سال

سبز

4 تا 9 سال

آبي

0 الي 5 سال

 

همچنين مي توان از رنگ هاي مدل هاي ماشين نيز براي مشخص نمودن اين زمان ها استفاده نمود . علامتي كه بر روي ملكه گذاشته مي شود بايستي كوچك باشد و غير از ناحية سينه ، قسمت ديگري از بدن ملكه را نپوشاند . براي اين منظور مي توان از يك تكه چوب با 16/1 اينچ اندازه استفاده نمود و رنگ مورد نظر را از طريق آن بر روي بدن ملكه قرار داد . معمولا ً ملكه را قبل از معرفي به كلوني علامتگذاري ميكنند . اما به هر حال مي توان اين كار را در هر زمان ديگري نيز انجام داد . همچنين بايد پيش از رها كردن ملكه به داخل كلوني ، زماني طولاني را به خشك كردن رنگ اختصاص داد . در مورد ملكه هايي كه خريداري مي شوند ، اين مراحل قبلا ً توسط توليد كننده انجام شده اند .

 

همچنين بعضي از زنبورداران براي علامتگذاري ملكه ، برشي را بر روي نوك انتهايي بالهاي جلويي انجام ميدهند . هنگامي كه مي خواهيم ملكه را هر دو سال يك بار جايگزين كنيم ، درمورد زنبور هايي كه در سال هاي فرد استفاده مي شوند ، نوك بالهاي چپ و درمورد زنبور هايي كه در سالهاي زوج مورد استفاده قرار مي گيرند ، بالهايراست مورد برش قرار مي گيرند . روش برش را مي توان به عنوان مكمل روش قبلي يعني رنگ آميزي پشت ملكه مورد استفاده قرار داد تا در صورتي كه نشان رنگي ملكه از بين رفت ، بتوان ملكه خاص را مشخص نمود . چنانچه عمل برش به صورت صحيح انجام گيرد ، ملكه قادر به پرواز نخواهد بود و چنانچه اين عمل بهدرستي انجام نشود ، زنبور توانايي توليد خود را به دليل صدمات وارده از دست خواهد داد .

در هنگام اضافه كردن ملكه به كلوني ، زنبورهاي مقيم در كلوني ، ملكه جديد را دفع و يا حتي نابود خواهند نمود . در طول ساليان متمادي ، روش هاي مختلفي به منظور ملكه به كلوني مورد استفاده قرار گرفته است . اما متاسفانه تاكنون هيچ يك از آنها به عنوان روشي بين المللي مورد قبول قرار نگرفته اند . در بيشتر روش هاي معمول ، براي معرفي ملكه به كلوني به زماني در حدود 3 دقيقه نياز مي باشد . در طول اين زمان ، ملكه در يك قفس پلاستيكي و چوبي محصور مي شود و آزاد شدن ملكه به دنبال مصرف درپوش شيرين قفس توسط زنبور هاي كارگر انجام خواهد شد . اين روش باعث مي شود ملكه بتواند بدون دخالت زنبوردار وارد كندو شود . البته زنبوردار مي تواند در صورت تمايل ، ملكه را به صورت دستي نيز آزاد كند .

معمولا ً زنبورهاي جوانتر يك كلوني ، بيشتر از زنبور هاي مسن تر ملكه جديد را مي پذيرند . دراين هنگام ممكن است زنبورهاي جوان با تغيير در ورودي كلوني به جهت مخالف ،خود را از زنبور هاي پير جدا نمايند . در چنين شرايطي بايد يك كندوي ديگركه داراي حداقل يك قاب عسل بوده ولي خالي از زنبور باشد را در محل ورودي قبلي كلوني قرار داد . در اين هنگام اين زنبورها پس از خروج از كندوي جديد در بازگشت مجددا ً به كندوي جديد باز مي گردند . با اين روش پس از گذشت يك روز ، تنها زنبورهاي جوان تر در كندوي اصلي باقي مي مانند . در حالي كهكندوي موقتي مملو از زنبورهاي مسن خواهد بود . در اين هنگام مي توان ملكهرا به سلامت به كندوي زنبور جوان معرفي كرد . پس از اين مرحله دو كندو باهم يكي مي شوند و ملكه فعاليت خود را شروع خواهد كرد .
براي اين كه بدانيم مدت زمان باقي ماندن ملكه محصور (زنداني) در كندو كافي بوده است يانه ، روش مناسبي وجود دارد . به اين صورت كه با مشاهده رفتار زنبورهاي خارجي ، چنانچه اين زنبورها به قفس ملكه چسبيده اند ، ملكه نبايد آزاد شودولي چنانچه مي توان آنها را به راحتي از قفس ملكه جدا نمود ، مي توان عملآزاد سازي ملكه را با اطمينان خاطر انجام داد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کلمات کلیدی:
تماس با ما